Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune
Arbeidstid i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke

Fafo-rapport 2012:60
ISBN 978-82-7422-871-9 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-872-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 190 s kr. 340,- Ordrenr: 20287

Nettutgave

(pdf 2.77mb)

340,00 kr
340,00 kr

Ordrenummer:

20287