LHBT i arbeidslivet
En kunnskapsgjennomgang

Fafo-rapport 2013:25
ISBN 978-82-324-0015-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0016-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 124 s kr 274,- Ordrenr: 20315

Nettutgave

(pdf 1,96 MB)

274,00 kr

274,00 kr

Ordrenummer:

20315