Fafo reports

Rapportsøk-en

Likningskontoret som læringsarena

Kari Folkenborg

Fafo-rapport 367

Nettutgave

Utgitt: 2001 Id-nr.: 367