Fafo reports

Rapportsøk-en

Maritime næringer i Norge
Omstilling til en turbulent global framtid. Sammendragsrapport

Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals

Fafo-rapport 479

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 479