Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

When the job is put out to tender
Outsourcing av renhold i Forsvaret

Fafo-rapport 2018:32
ISBN 978-82-324-0465-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0466-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 112 s, kr 262,- Ordrenr 20681

English summary
262,00 kr

262,00 kr

Ordrenummer:

20681