Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Når tid ikke er penger?
En undersøkelse om grunnskolelærernes arbeidstid
Fafo-rapport 062
ISBN 82-7422-000-5

1986

Ordrenummer:

062