Fafo reports

Rapportsøk-en

Nattergalen
Evaluering av et bofellesskap for tidligere bostedsløse kvinner i Oslo

Siv Øverås

Fafo-rapport 460

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 460