Fafo reports

Rapportsøk-en

NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37

Last ned nettutgaven

| English summary

Prosjekt: NAV services in Norwegian prisons

Forskere på Fafo: Inger Lise Skog Hansen

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20645