logo fafo 194x64
NAV i fengsel
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester

Ordrenummer:

20645

Inger Lise Skog Hansen

Fafo-rapport 2017:37
ISBN 978-82-324-0412-4
ISSN 2387-6859

2017

(750 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B