Fafo reports

Rapportsøk-en

Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling?

Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 362

Nettutgave

Forskere på Fafo: Heidi Nicolaisen

Utgitt: 2001 Id-nr.: 362