Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell

Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien

Fafo-rapport 2017:10

Nettutgave

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20618