Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede
Kostnader og nyttevirkninger

Vidar Bakkeli og Geir Veland

Fafo-rapport 2013:18

Nettutgave

Forskere på Fafo: Vidar Bakkeli

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20308