Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Oppdragstakere i norske kommuner
Lønnsarbeid eller fritidssyssel?

Fafo-rapport 2009:07
ISBN 978-82-7422-665-4
ISSN 0801-6143

2009, 62 s

Nettutgave

(pdf 426kb)

Ordrenummer:

20097