logo fafo 194x64
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Ordrenummer:

20652

Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2018:03
ISBN 978-82-324-0422-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0423-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 148 s, kr 298,- Ordrenr. 20652

(pdf 1004 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B