Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten

Fafo-rapport 2018:03

Nettutgave | English summary

Prosjekt: Evaluation of the program for financial support to immigrant entrepreneurs

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik

Utgitt: 2018 Id-nr.: 20652