Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift

Fafo-rapport 2018:03
ISBN 978-82-324-0422-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0423-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 148 s, kr 298,- Ordrenr. 20652

(pdf 1004 kB)

English summary

Ordrenummer:

20652