Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

Fafo-rapport 2017:36
ISBN 978-82-324-0410-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0411-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 128 s, kr 278,- Ordrenr 20644

(pdf 3950 kB)

English summary

Ordrenummer:

20644