logo fafo 194x64
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017

Ordrenummer:

20644

Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad

Fafo-rapport 2017:36
ISBN 978-82-324-0410-0 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0411-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 128 s, kr 278,- Ordrenr 20644

(pdf 3950 kB)

English summary

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B