logo fafo 194x64
Sjatteringer av likhet
Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft

Ordrenummer:

20577

Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:15
ISBN 978-82-324-0295-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0296-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 114 s, kr 264,- Ordrenr 20577

(pdf 1,7 MB)

264,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B