Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene
Kvalitet, effektivitet og miljø

Fafo-rapport 269
ISBN 82-7422-291-1

1999

Nettutgave

(pdf 3,2 MB)

325,00 kr
325,00 kr

Ordrenummer:

269