Fafo reports

Search publications

Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter

Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 268

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 1999 Id-nr.: 268