Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Tidsbruk i barnehagene
Rapportering, organisering og ledelse

Fafo-rapport 2015:43
ISBN 978-82-324-0243-4 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0244-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2015, 152 s, kr 302,- Ordrenr. 20448

(pdf 1,6 MB)

302,00 kr
302,00 kr

Ordrenummer:

20448