Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Tidstyver i barnehagen
Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna

Fafo-rapport 2012:01
ISBN 978-82-7422-851-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-852-8 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 96 s kr. 196,- Ordrenr: 20228

Nettutgave

pdf 1,23 MB

196,00 kr
196,00 kr

Ordrenummer:

20228