logo fafo 194x64
Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Hvorfor så vanskelig?

Ordrenummer:

20322

Mona Bråten og Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 2013:32
ISBN 978-82-324-0028-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0029-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 113 s kr 263,- Ordrenr: 20322

698 kb

263,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B