Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold
Hvorfor så vanskelig?

Fafo-rapport 2013:32
ISBN 978-82-324-0028-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0029-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2013 113 s kr 263,- Ordrenr: 20322

698 kb

263,00 kr

263,00 kr

Ordrenummer:

20322