Fafo reports

Search publications

Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2013:31

Nettutgave

Project: knowledge-development-on-labour-migration-to-norway

Forskere på Fafo: Olav Elgvin, Jon Horgen Friberg

Published: 2013 Id-nr.: 20321