Fafo reports

Rapportsøk-en

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2016:13

Nettutgave

Prosjekt: Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Forskere på Fafo: Magne Bråthen, Lise Lien, Roy A. Nielsen

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20575

235,00 kr