Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Velferd og produksjon
Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor
Fafo-rapport 147
ISBN 82-7422-100-1

1993

(pdf 2,3 MB)

Ordrenummer:

147