Fafo reports

Rapportsøk-en

Vi får jo to ekstra hender
Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere

Anne Britt Djuve

Fafo-rapport 2007:26

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20026