Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Fafo-rapport 234

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Anne Britt Djuve

Utgitt: 1997 Id-nr.: 234