Other Fafo publications
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren
En kunnskapsoppsummering

Fafo
ISBN 978-82-324-0495-7

2019

(pdf 2909 kB)

Ordrenummer:

959