Other publications

Rapportsøk-en

Other publications

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet

Åsmund Arup Seip

Tariffoppgjøret 2014
arbeidslivet.no

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Siste utvei: Institusjonsplassering?
Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet

Hedda Flatø and Svein Erik Stave

Measuring Sustainable Development in China
Theoretical and Methodological Background of the Sustainable Well-being Index (SWI)

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning

Tewodros Aragie Kebede, Huafeng Zhang, Kristin Jesnes and Jon Pedersen

JustJobs Index 2014
<<  16 17 18 19 20 [2122 23 24 25  >>