logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • 1 av 6 legeforening-medlemmer har opplevd seksuell trakassering
1 av 6 legeforening-medlemmer har opplevd seksuell trakassering

04. september 2018

Totalt 16 prosent av yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen har blitt utsatt for seksuell trakassering på eller i forbindelse med jobben. Andelen er høyere blant kvinnelige (22 prosent) enn blant mannlige (8 prosent) leger. Dette kommer fram i en artikkel skrevet av Mona Bråten.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi