logo fafo 194x64
Kinas pensjonsreform: I retning av skandinavisk modell?

31. mars 2016

En aldrende befolkning, endrede familiestrukturer, urbanisering og lavere økonomisk vekst tvinger fram pensjonsreformer i Kina. Landet er nå i ferd med å etablere en ny form for velferdsstat. Dette notatet, skrevet av Kristin Dalen og Hedda Flatø, gir også resultater fra en spørreundersøkelse om hvordan kineserene ser på velferd og ulikhet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B