Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål

09. april 2019

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

 • Flere av tiltakene har ikke vært beskrevet tidligere.

  Bodø kommune er ikke helt i mål med arbeidet. Rapporten kommer med åtte råd om hvordan kommunen kan forbedre den prosessen som er påbegynt.


  Følgende tiltak er gjennomført:

  Tiltaksgruppe én:

  – Langvakter på 12,5 timer hver fjerde helg og noen ukedager

  – Langvakter hver fjerde helg 15 timer minus arbeidsfri

  – Langvakter 12,5 timer hver fjerde helg

  – Hinkehelg. Innebærer en ekstra helg ut over hver tredje helg i løpet av en turnus-periode

  – Kombinasjon av langvakter og hinkehelg

  Tiltaksgruppe to:

  – Ressursbemanning. Innebærer en bemanningsøkning på 10 prosent

  – Redusert vikarbudsjett

  – Ressurstid/administrasjonstid. Dette er en form for ubunden tid

  Stillingsutlysninger og permisjonspraksis er ikke regnet som pilottiltak

  Tiltaksgruppe tre:

  – Heltidskulturtillegg for antall forhåndsavtalte helgetimer over 276 for dagvaktene

  – Heltidskulturtillegg for antall forhåndsavtalte helgetimer over 360 for nattevaktene