logo fafo 194x64
 • Om Fafo
 • Nyheter
 • Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål
Heltiden økte, men kommune-eksperiment ennå ikke helt i mål

09. april 2019

Bodø kommune har gjennomført et pilotforsøk der målet har vært å etablere flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren. Ved tre kommunale tjenestesteder har heltidsandelen økt med 20–30 prosent, dels ved å etablere flere nye, hele stillinger og dels ved at fast ansatte jobber enten flere eller lengre helgevakter. Gevinsten for de ansatte er hele, faste stillinger, betydelig lønnskompensasjon for helgejobbingen og et bedre arbeidsmiljø i helgene. Brukerne har på sin side fått færre, men bedre kvalifiserte tjenesteytere. Les mer

 • Flere av tiltakene har ikke vært beskrevet tidligere.

  Bodø kommune er ikke helt i mål med arbeidet. Rapporten kommer med åtte råd om hvordan kommunen kan forbedre den prosessen som er påbegynt.


  Følgende tiltak er gjennomført:

  Tiltaksgruppe én:

  – Langvakter på 12,5 timer hver fjerde helg og noen ukedager

  – Langvakter hver fjerde helg 15 timer minus arbeidsfri

  – Langvakter 12,5 timer hver fjerde helg

  – Hinkehelg. Innebærer en ekstra helg ut over hver tredje helg i løpet av en turnus-periode

  – Kombinasjon av langvakter og hinkehelg

  Tiltaksgruppe to:

  – Ressursbemanning. Innebærer en bemanningsøkning på 10 prosent

  – Redusert vikarbudsjett

  – Ressurstid/administrasjonstid. Dette er en form for ubunden tid

  Stillingsutlysninger og permisjonspraksis er ikke regnet som pilottiltak

  Tiltaksgruppe tre:

  – Heltidskulturtillegg for antall forhåndsavtalte helgetimer over 276 for dagvaktene

  – Heltidskulturtillegg for antall forhåndsavtalte helgetimer over 360 for nattevaktene

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B