logo fafo 194x64
Hvordan holde sykefraværet nede

12. juni 2018

Både renhold og sykehjem er bransjer med generelt høyt sykefravær. I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan det lave sykefraværet i noen virksomheter forklares av ledelse og ansatte. Studien, som er laget av Lise Lien og Hanne Bogen, dreier seg om fravær som kan hindres gjennom endrede holdninger og økt kunnskap om arbeid og helse. Den baseres på 70 kvalitative intervjuer.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi