Nyheter
Fafo-rapport: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset tar for seg utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Rapporten ble lansert på av IMDi 16. januar, seminaret ble strømmet og opptak vil bli tilgjengelig hos IMDi.

16. januar 2019