Nyheter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Mulig å sikre like vilkår i offentlig og privat barnevern

09. mai 2019

I denne rapporten kartlegger vi ulikheter i lønn og arbeids- og pensjonsvilkår mellom offentlige, ideelle og kommersielle leverandører innen barnevernet. Vi ser deretter på hvilke reguleringer som kan benyttes for å sikre at vilkårene blir likere. Dette er en politisk utfordring og vil kunne kreve endringer i lovverk og tariffavtaler. Vår vurdering er at dette er mulig i et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

  • I rapporten diskuterer vi tre alternative tiltakspakker. Å gjennomføre disse tiltakene vil ha en samfunnsøkonomisk kostnad, da tjenestene blir dyrere.

    Tiltakene kan til gjengjeld føre til økt kvalitet. De kan også ha fordelingsmessige virkninger fordi vilkårene bedres for arbeidstakergrupper i private virksomheter.

    Oppdragsgiver er Barne-  og  likestillingsdepartementet.

Forside rapport