logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Mulig å sikre like vilkår i offentlig og privat barnevern
Mulig å sikre like vilkår i offentlig og privat barnevern

09. mai 2019

I denne rapporten kartlegger vi ulikheter i lønn og arbeids- og pensjonsvilkår mellom offentlige, ideelle og kommersielle leverandører innen barnevernet. Vi ser deretter på hvilke reguleringer som kan benyttes for å sikre at vilkårene blir likere. Dette er en politisk utfordring og vil kunne kreve endringer i lovverk og tariffavtaler. Vår vurdering er at dette er mulig i et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

  • I rapporten diskuterer vi tre alternative tiltakspakker. Å gjennomføre disse tiltakene vil ha en samfunnsøkonomisk kostnad, da tjenestene blir dyrere.

    Tiltakene kan til gjengjeld føre til økt kvalitet. De kan også ha fordelingsmessige virkninger fordi vilkårene bedres for arbeidstakergrupper i private virksomheter.

    Oppdragsgiver er Barne-  og  likestillingsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B