Nyheter
Ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid

18. desember 2019

Professor emerita Anne Marie Støkken ved UiA er redaktør for en ny bok om tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. Boken er et resultat av INNOS-prosjektet som har gitt mange viktige forskningsbidrag, og Fafos Arne Backer Grønningsæter og Vidar Bakkeli bidrar.