Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Følgeevaluering av TryggEst

Prosjektleder

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

NTNU Samfunnsforskning

Prosjektperiode

 
mars 2019
desember 2020

Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

TryggEst er en modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre erfaringer, innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner etter 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt med NTNU Samfunnsforskning, der de er hovedleverandør.