Aktive prosjekter

Prosjektleder

Mathilde Bjørnset


Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Bufdir


Forskningstema

Asyl og migrasjon


Prosjektperiode

 
desember 2017
april 2018

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

Pilotprosjekt om et foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program).

I dette prosjektet skal det undersøkes hvordan et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) virker når det rettes mot ungdomsforeldre som i ulik grad og av ulik årsak deler bekymring for sine ungdommer. Evalueringen søker overordnet å bidra med kunnskap om behovene og betingelsene for god foreldrestøtte til bekymrede ungdomsforeldre generelt, og bekymrede ungdomsforeldre med minoritetsbakgrunn spesielt. Evalueringen vil struktureres rundt tre hovedakser: foreldrenes behov, den konkrete forankringen og gjennomføringen av dette pilotprosjektet i kommunene, og betingelser for suksess. For å besvare disse problemstillingene kartlegges erfaringer fra samtlige veiledere og kommuner som har vært involvert i pilotprosjektet, samt et utvalg foreldre gjennom kvalitative intervjuer.

Fafo-rapport 2016:29
En kunnskapsstatus