Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

 
september 2016
februar 2017

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Det er hovedspørsmålet i dette prosjektet, som er en empirisk analyse av hvordan yrkeskarrierene har utviklet seg over tid for kvinner og menn. Hva er de pensjonsmessige virkningene av ny påslagsmodell, beregnet som aktuariell pensjonsbeholdning, for ulike idealtyper sammenliknet med dagens bruttoordning, sett i et likestillingsperspektiv?

Fafo-rapport 2017:10
En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell