Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet

Prosjektleder

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Barne- og likestillingsdepartementet

Prosjektperiode

 
juni 2018
desember 2018

I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering), og Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan og med hvilke konsekvenser det kan oppnås likere vilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co.