Aktive prosjekter

Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet

I et reformforslag fra regjeringen legges det opp til økt konkurranse mellom private og offentlige tilbydere av institusjonsplasser (større valgfrihet for kommunene og prisdifferensiering), og Stortinget har bedt regjeringen om å vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan og med hvilke konsekvenser det kan oppnås likere vilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og advokatfirmaet Bull og co.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes


Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Jon Helgheim Holte

Oppdragsgiver(e)

Barne- og likestillingsdepartementetProsjektperiode

juni 2018
desember 2018