Fullførte prosjekter

Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell

Fafo skal se på beregninger av konsekvensene av alternative AFP-modeller.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2008:12
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Axel W. Pedersen (Nova)

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

januar 2007
mars 2008
81399