Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Har barn det bra i store barnehager?

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune/Storbynettverket

Forskningstema

Oppvekst og foreldreskap

Prosjektperiode

 

Prosjektet undersøker sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvaliteten i barnehagetilbudet med utgangspunkt i fem storbykommuner: Stavanger, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Spørsmålet om sammenhengen mellom barnehagers størrelse og kvalitet i tilbudet, forholder seg til en diskusjon om det er slik at de store barnehagene ivaretar den trygghet og tilhørighet som anses nødvendig for å imøtekomme barnehagers mål om omsorg, lek, danning og læring. Er det grunn til å bekymre seg for dette? Og hvordan spiller barnehagers størrelse sammen med andre strukturelle faktorer som må antas å påvirke kvalitet? Faktorer som intern organisering, eierskap, ledelse og antall ansatte. Vi undersøker dette gjennom et forskningsdesign som kombinerer ulike metoder: Dokumentstudier, en spørreundersøkelse til barnehageansatte og til foreldre, fokusgrupper med foreldre og barn, samt kvalitative intervjuer med styrere og barnehageansatte.

82049