Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Jon Anders Drøpping (tidligere Fafo-ansatt)


Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdepartementetProsjektperiode

 
juli 2003
januar 2003

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Publisering

T. Midtsundstad og J. A. Drøpping. (2003), "Inkluderende arbeidsliv på norsk", Tidsskriftet Velferd, nr. 7 2003.

T. Midtsundstad (2004), "Inkluderende arbeidsliv på dansk", Artikkel i SSPs nyhetsbrev 05/04. Oslo: Senter for seniorpolitikk (SSP).

T. Midtsundstad (2003), "Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid".  Orienterer, nr. 2 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter", Arbeidsmiljø, nr. 8 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid", BRIS Rehabiliteringsmagasinet nr. 2 2003.

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad (2003), "IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet", BRIS Rehabiliteringsmagasinet, nr. 2 2003.

80934