Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

LO


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
mars 2004
juni 2004

Pensjon - LO: andel med rett til AFP

Publisering

T. Midtsundstad (2004), "Hvor mange har rett til å gå av med AFP? Trygd & Pensjon, nr. 3 2004. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren). Oslo: Skattebetalerforeningen.

80981