logo fafo 194x64

Fafo-utgivelser

Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon

Fafo-rapport 2018:14
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes

Arbeidstakere som jobber alene

HMS-utfordringer for medlemmer i fem forbund
Fafo-rapport 2018:07
Mona Bråten

Reguleringer for utsendte arbeidstakere

Fafo-rapport 2018:18
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Første statusrapport, nullpunktsanalyse 2016
Fafo-rapport 2018:08
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt?

Den norske permitteringsordningen i et komparativt perspektiv
Fafo-rapport 2018:11
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll

Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor

En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012. Masteroppgave i økonomi og administrasjon
Elin Svarstad

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017

Fafo-rapport 2018:12
Bård Jordfald og Kristine Nergaard

Realkompetanse i varehandelen

En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport

Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk

Fafo-notat 2018:07
Dag Olberg og Johannes Oldervoll

Ikke som forventet

Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet
Fafo-rapport 2018:13
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Morgendagens fagbevegelse

Fafo-rapport 2018:10
Kristin Jesnes og Elin Svarstad

Arbeidsrettede tiltak

Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Lokale særavtaler i kommunal sektor

Fafo-rapport 2018:02
Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Varsling i norsk arbeidsliv

Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

Fafo-notat 2018:09
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

NTLs omdømme 2018

Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Åsmund Arup Seip

Et trygt sted å vente

Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
Fafo-rapport 2018:05
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen

Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach

Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt

Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016

Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B