Publikasjoner

Rapportsøk

Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
En undersøkelse blant helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører
Fafo-rapport 2023:07
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Anette Brunovskis
Menneskehandel i Norge
Personvernvurderinger og datagrunnlag for omfangsestimering
Fafo-rapport 2023:03
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Hedda Flatø, Anne Hege Strand og Nerina Weiss
Fafo-rapport 2022:25
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Saltpartnerskapet 2019–2021
Framdrift og måloppnåelse
Fafo-rapport 2022:31
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Fafo-rapport 2022:28
<<  1 [23 4 5 6  >>