logo fafo 194x64
Delingsøkonomien møter den nordiske modellen
Faktaflak til Fafo-frokost 27. september 2016

Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll

2016

(pdf 87 kB)

Fafo skal, i samarbeid med andre nordiske forskere, kartlegge hva som foreligger av forskning på delingsøkonomien i Norden. Hvor stort er det? Hvordan forstår ulike aktører fenomenet? Hvordan tilnærmer myndighetene og partene i arbeidslivet seg fenomenet? Vi skal også sammenligne utvikling og reaksjoner på tvers av de nordiske land, og se om vi ser noen vesentlige forskjeller.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B