Skip to main content

Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie


I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan endringer i forbindelse med delingsøkonomien, alternativt formidlingsøkonomien, kan forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedet i de nordiske landene.

Sammen med forskere fra de nordiske landene, vil vi utforske hvordan endringer i forbindelse med delingsøkonomien kan forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedet i de nordiske landene.

 • Hvilke rettigheter og plikter har de ulike kontraktpartene?
 • Hvordan blir arbeiderne eller de selvstendig næringsdrivende lønnet og til hvilke priser?
 • Hvordan vil det økende omfanget av selskaper knyttet til delingsøkonomien påvirke lønns- og arbeidsvilkår i tradisjonelle bedrifter som konkurrerer i de samme markedene?
 • Hva er omfanget, dynamikken, kjønnssammensetning, og økonomien i disse vekstmarkedene?
 • I hvilke bransjer kan slike selskaper forventes å blomstre?
 • Sist, men ikke minst, hvordan møter myndighetene og partene i arbeidslivet i de enkelte nordiske landene, dilemmaer rundt reguleringer som oppstår fra disse nye forretningskonseptene?

Fafo vil arrangere en workshop med forskere fra Gøteborg University, Reykjavik University School of Business, CARMA Aalborg University, University of Tampere, og skrive en statusrapport fra de nordiske landene. Statusrapporten vil bli publisert i Nordisk Ministerråds publikasjonsserie, TemaNord.

 

Arrangementer

Fafo-frokost 27. september 2016: Delingsøkonomien møter den nordiske modellen.

 

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  april 2016
 • Avsluttes:
  desember 2016

Oppdragsgiver

 • Nordisk Ministerråd