Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

2015

Sammendrag / Abstract

Forskningstema: Organisering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?