Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie

Abrahamsen, D. og Svalund, J.

Samfunnsspeilet 4 Statistisk Sentralbyrå 2005

Les artikkelen

Forskningstema: Velferdstjenester

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

Pleie og omsorgstjenester: Flere eldre mottar hjemmesykepleie