Artikler og bokkapitler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Universitetsforlaget 2013 Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen